Jezusnetwerk

Jezus kennen en hem bekend maken

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Missiepost Rafaël Sittard  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafael Sittard aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De samenstelling van het bestuur van Missiepost  Rafaël Sittard bestaat momenteel enkel uit voorgangersechtpaar tevens voorzitter/penningmeester.  

Bovengenoemde  ontvangen hiervoor geen beloning!

Statutaire naam:                        Missiepost Rafaël Sittard 

Rekeningnummer:                      NL64 INGB 0009 3473 40

Ons Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Identificatienummer (RSIN) is te checken in het ANBI-zoekregister op de site van de Belastingdienst via de volgende link:

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/                           Instelling: Rafael Sittard.        Vestigingsplaats:Sittard

Publieke naam:                          Rafaël Sittard  

Kamer van Koophandel nr:

RSIN/fiscaal nr:                         Het fiscale nummer van RSIN: 812756824

Post en bezoekadres:                 Hoogveld 51, 6135JD te Sittard

Wij als missie post Rafael-Sittard hebben als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes, in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie, vastgesteld door het kerkge­nootschap Rafaël Nederland