Jezusnetwerk

Jezus kennen en hem bekend maken

 

ANBI-status

De Belastingdienst heeft Missiepost Rafaël Sittard  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafael Sittard aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

De samenstelling van het bestuur van Missiepost  Rafaël Sittard bestaat momenteel enkel uit voorgangersechtpaar tevens voorzitter/penningmeester.  

Bovengenoemde  ontvangen hiervoor geen beloning!

Statutaire naam:                        Missiepost Rafaël Sittard 

Rekeningnummer:                      NL64 INGB 0009 3473 40

Publieke naam:                          Rafaël Sittard  

Kamer van Koophandel nr:

RSIN/fiscaal nr:                         Het fiscale nummer van RSIN: 812756824

Post en bezoekadres:                 Hoogveld 51, 6135JD te Sittardhttps://rafael.nl/wie-zijn-wij/giften-anbi-beschikking/