Jezusnetwerk

Jezus kennen en hem bekend maken

 


ANBI-status

De Belastingdienst heeft Missiepost Rafaël Sittard  aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw giften aan Rafael Sittard aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Missiepost Rafaël Sittard maakt deel uit van Rafaël Giessenlanden.

Samenstelling van het bestuur van Missiepost Rafaël Sittard:

Voorzitter:    Jan Poukens

Secretaris/penningmeester:

Algemeen bestuurslid:


Statutaire naam:                        Missiepost Rafaël Sittard 

Rekeningnummer:                      NL64 INGB 0009 3473 40

Publieke naam:                          Rafaël Sittard  

Kamer van Koophandel nr:

RSIN/fiscaal nr:                         Het fiscale nummer van RN: 8008.37.769

Post en bezoekadres:                  Hoogveld 51, 6135JD te Sittard